• Kamu kurumlarının yazışma ve dosyalama sırasında ortak veri üretiminin sağlanabilmesi ve standartlaşma adına uygulamaya konulan Standart Dosya Planı